top of page
Anchor 1

皮膚科醫生

王麗萍皮膚科醫生

香港中文大學內外全科醫學士

英國皇家內科醫學院院士

香港內科醫學院院士

香港醫學專科學院院士(內科)

卡迪夫大學實用皮膚科深造文憑
 
悉尼大學兒科文憑

王麗萍醫生
皮膚科醫生

bottom of page